CÔNG TY ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

FirstPrev[1]NextLast v
Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 – Công ty Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC)
Các cổ đông đăng ký thủ tục tham dự Đại hội cổ đông Công ty Địa ốc Hoàng Quân năm 2016
TS. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Hoàng Quân thay mặt HĐQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động đầu tư, kinh doanh trong năm 2015
Ông Lê Nhị Năng – Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại Đại hội
Cổ đông HQC tiến hành bỏ phiếu biểu quyết
Cổ đông đặt câu hỏi trong phần thảo luận với HĐQT Công ty
Ban chủ tọa giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội
Cổ đông giơ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình trong Đại hội
FirstPrev[1]NextLast v

Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân
 
Địa chỉ: 286 - 288 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 
Điện thoại: 028.62928617 - Fax: 028.62928489 - Email: info@hoangquan.com.vn

114

135125